School/BSO

KreaKracht biedt een aantal projecten die, per school, op maat kunnen worden gegeven. Deze culturele activiteiten zijn niet alleen leuk en leerzaam, maar ze versterken tevens de verbindingen op school. Er is aandacht voor de doorgaande leerlijn en de 21st century skills. Het betreft zowel actief, receptief als reflectief cultuuronderwijs.

In de doorgaande leerlijn worden culturele activiteiten in samenhang aangeboden:
– Activiteiten passen bij andere vakken op school
– De ene activiteit bouwt voort op het ander en past bij de belevingswereld van de leerling -activiteiten passen bij de vakoverstijgende vaardigheden.

Een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs kent verticale én horizontale samenhang. (informatie gebaseerd op voorwaarden cultuuronderwijs http://www.compenta.nl/)

Projecten

Techniek is cool!

Op een speelse manier kennismaken met techniek en wetenschap. Tijdens dit project kunnen kinderen uit alle leeftijdsgroepen van de basisschool kennismaken met diverse vormen van

Lees meer