Privacyverklaring

KreaKracht, gevestigd aan Kerkweg 30 9439PG Witteveen, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Jacqueline Zwiebel
Goldhoornhof 29
9682 XW Oostwold
Groningen, Nederland

Jacqueline Zwiebel is de Functionaris Gegevensbescherming van KreaKracht. Zij is te bereiken via

M: 06 – 12 41 61 30
@: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken.

KreaKracht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook
aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KreaKracht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

KreaKracht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KreaKracht) tussen zit.
KreaKracht gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KreaKracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden bewaard, zolang als nodig is voor het uitvoeren
van de dienst, daarna worden ze verwijderd.

Foto’s van personen worden gemaakt met toestemming van de betrokkenen (of ouders van de betrokkenen). Delen van persoonsgegevens met derden KreaKracht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.